สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ระยะที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการ
 ศึกษาความเป็นไปได้ กำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ตรวจสอบแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ ขอบเขตโครงการ และรวบรวมข้อมูล
 ทบทวนการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของโรงงาน

ระยะที่ 2 สนับสนุนให้คำปรึกษา และการดำเนินงานพัฒนาโครงการ
 สำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ 

 ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี
 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการ รวมถึงทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการให้บริการ ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 951 ครั้ง

Engine by shopup.com