สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยี Hydrolysis สำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยี Hydrolysis สำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยี Hydrolysis เป็นเทคโนโลยีกึ่งใช้อากาศ หรือ Semi-aerobic ช่วยเพิ่มการย่อยสลายระหว่างแบคทีเรียและสารอินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่มีเส้นใยสูง มีโครงสร้าง lingo-cellulose ซึ่งการใช้ เทคโนโลยี Hydrolysis จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้น ส่วนใหญ่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล หรือการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

ข้อดีของเทคโนโลยีไฮโดรไลซีส
 ลดต้นทุน เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีในระบบ
 เทคโนโลยีไฮโดรไลซีส ใช้ระยะเวลาสั้น เพียง 1-2 วัน เมื่อเข้าสู่กระบวนการบ่อหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ จึงใช้ระยะเวลาสั้นลง
 ใช้พื้นที่น้อย ลดต้นทุนในการก่อสร้าง
 ลดการเกิดสะสมของตะกอนลอย (Scum) ทำให้ใช้พลังงานน้อยในการกวนผสมและดูดส่งได้ง่าย
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบที่มีเส้นใยสูง และความชื้นต่ำ แต่มีศักยภาพสูงในการเป็นวัตถุดิบสำหรับก๊าซชีวภาพ เช่น ฟางข้าว
 ปริมาณก๊าซ CH4 ในก๊าซชีวภาพสูง เนื่องจากกระบวนการ Hydrolysis ทำให้ ปริมาณ CO2 ลดลง


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 2623 ครั้ง

Engine by shopup.com