สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยี Organic waste sorting & preparation plant

 กระบวนการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง หรือผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องผ่านกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นขยะอินทรีย์และขยะอนินทรีย์ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การคัดแยกด้วยคน และเครื่องจักร การคัดแยกขยะมูลฝอย ควรคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะอนินทรีย์ออกจากกัน โดยขยะอินทรีย์สามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพหรือเชื้อเพลิงชีวมวลได้ และขยะอนินทรีย์สามารถนำไปรีไซเคิล หรือผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) ได้

 กระบวนการคัดแยกขยะแบบผสมผสาน 
      การคัดแยกเบื้องต้นด้วยแรงงานคน เพื่อแยกขยะประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน และขยะอันตรายบางชนิดที่ผสมกันมา สามารถคัดแยกได้เบื้องต้นโดยอาศัยแรงงานคนก่อนที่จะส่งต่อให้เครื่องจักร ทำให้สามารถแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว/พลาสติก ภาชนะ กระป๋องอลูมิเนียม 
      การร่อน (Screeningโดยมีเทคโนโลยี 2 ประเภท ได้แก่ 
          Trommel Screen ใช้สำหรับผสมขยะชุมชนก่อนที่จะส่งต่อไปเครื่องลดขนาด หรือที่เรียกว่า Pre-trommeling
          Disc Screen เครื่องร่อนแบบนี้เหมาะสำหรับใช้แยกส่วนที่เป็นอนินทรีย์ออกจาก RDF จากกระดาษหรือจากของเสียที่เป็นไม้
      การลดขนาด (Size Reduction) โดยมีเทคโนโลยี 2 ประเภท ได้แก่ 
          Hammer mills ใช้หลักการทำงานโดยใบมีดจะตีขยะจนกระทั่งได้ขนาดเล็กกว่าตะแกรง 
          Shear Shredder เครื่องจักรชนิดนี้นิยมใช้ในการลดขนาดของวัสดุที่เฉือนยาก เช่น ยางรถยนต์ อลูมิเนียม และพลาสติก
      การคัดแยกโดยใช้อากาศ (Air Separation) การคัดแยกโดยใช้อากาศ โดยขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และความหนาแน่น ของวัตถุดิบกระบวนการแยกจะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง การเคลื่อนที่ของอากาศ ขยะที่ผ่านการย่อย และ แรงโน้มถ่วง ส่วนของขยะที่ลอยอยู่ในอากาศจะเรียกว่า ส่วนเบา (Light Fraction) เช่น วัสดุที่เป็นกระดาษและพลาสติก ขณะที่ขยะที่ตกลงสู่ด้านล่างเรียกว่า ส่วนหนัก (Heavy Fraction) เช่น ส่วนโลหะและแก้ว 
      การแยกโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic Separation) เครื่องแยกโดยใช้แม่เหล็ก จะแยกวัสดุที่เป็นเหล็กออกจากขยะชุมชน โดยลักษณะของเครื่องจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ Magnetic Head Pulley, drum และ Magnetic Belt เหล็กที่สามารถคัดแยกได้ต่อน้ำหนักทั้งหมดของโลหะในขยะชุมชนจะอยู่ที่ประมาณ 80% สำหรับการคัดแยกหนึ่งครั้ง ถ้าต้องการจะแยกให้ได้มากขึ้นจะต้องผ่านเครื่องคัดแยกอีกครั้ง

1. กระบวนคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF

กระบวนคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF

2. กระบวนการคัดแยกขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

กระบวนการคัดแยกขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 2660 ครั้ง

Engine by shopup.com