สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบออนไลน์
(Online Gasboard-3500UV Biogas Analyzer)
 

      เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบออนไลน์ (Online Gasboard-3500UV Biogas Analyzer) ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี UV-DOAS สำหรับตรวจวัดความีเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก่อนและหลังเข้าระบบลดความเข้นข้นของก๊าซ (H2S Scrubber) นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดคุณภาพก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น CH4, CO2 และ O2 โดยวัดคุณภาพก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องไล่อากาศขณะตรวจวัด
       เครื่องมือดังกล่าวประกอบไปด้วย ช่องเก็บตัวอย่าง 2 ช่อง เพื่อให้สามารถต่อกับขาเข้าและออกของระบบลดความเข้มข้นของ H2S ทำให้มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดคุณภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนแก่ผู้ใช้งาน และสามารถควบคุมคุณภาพก๊าซชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลัก

 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ UV-DOAS, NDIR และ ECD
 มีช่วงการวัดค่าความเข้มข้นของ H2S ได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ
     อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อระบบลดความเข้มข้นของ H2S
 เซนเซอร์ UV-DOAS H2S มีความแม่นยำสูง และมีอายุการใช้งานนาน
 รายงานค่าการตรวจวัดก๊าซ CH4, CO2, H2S และ O2 ได้อย่างต่อเนื่อง
 เซนเซอร์ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการสอบเทียบ และบำรุงรักษา

 สามารถปรับแต่งเงื่อนไขการตรวจวัดคุณภาพก๊าซได้ตามความต้องการ
 ตู้สเตนเลสป้องกันการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งาน
 ออกแบบให้สามารถใช้ในพื้นที่อันตราย และป้องกันการระเบิด

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบออนไลน์ (Online Gasboard-3500UV Biogas Analyzer)
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบพกพา (Handheld Gasboard-3200 plus Biogas Analyzer)

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบพกพา
(Handheld Gasboard-3200 plus Biogas Analyzer)
 

เครื่องมือนี้ออกแบบโดยใช้วัสดุทนความร้อน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากอุณหภูมิภายนอกที่จะส่งผลต่อ NDIR เซนเซอร์ โดยเซนเซอร์นี้ใช้วิธีการคำนวณแบบพิเศษเพื่อให้ค่าที่ได้ออกมาถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือห้องทดลองเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ

คุณสมบัติหลัก
 ตรวจวัดก๊าซได้มากถึง 6 ชนิด เช่น CH4, CO2, H2S, O2, H2, CO, อัตราการไหลก๊าซ
 การออกแบบ ทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง
 เทคโนโลยีบลูทูธ ง่ายต่อการถ่ายโอนข้อมูล สามารถรองรับการระบุตำแหน่งได้
 หน้าจอสีแบบ LCD แสดงผลต่อเนื่อง
 รองรับการต่อเพิ่มอุปกรณ์วัดอัตราการไหล, H2, CO ได้ 
 แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์ทไฟใหม่ได้


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1324 ครั้ง

Engine by shopup.com