สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ

ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาโครงการ
 สำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ 
 ตรวจสอบแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ทบทวนการเลือกใช้เทคโนโลยี

ระยะที่ 2 การเลือกผู้ผลิตและจัดทำสัญญา
 ทบทวนด้านใบอนุญาตสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 ทบทวนให้ความเห็นด้านสัญญา EPC และสัญญาซื้อขาย

ระยะที่ 3 การดำเนินงาน
 ตรวจดูพื้นที่หน้างาน ประชุมรายเดือนกับผู้รับเหมาหลัก
     และวิศวกรหน้างานของผู้ว่าจ้าง
 ทบทวนและให้ความเห็นด้านเนื้อหาที่สำคัญ
     และจัดทำรายงานเพื่ออนุมัติงวดการเบิกเงิน

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ


04 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1587 ครั้ง

Engine by shopup.com