สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ วิศวกรเจ้าของโครงการ

ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาโครงการ
ออกแบบงานวิศวกรรมเบื้องต้น 
 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทางด้านเทคนิคและทางการเงิน
 สำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ

ระยะที่ 2 การออกแบบ จัดซื้อ และควบคุมงานก่อสร้าง (EPC) 
การออกแบบงานวิศวกรรมโดยละเอียด
กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์
 การจัดหา จัดซื้อ เครื่องจักรอุปกรณ์ และจัดหาผู้รับเหมาโครงการ

ระยะที่ 3 ดำเนินงานตรวจสอบ ความถูกต้องหน้างานก่อสร้าง
              และงานติดตั้งเครื่องจักร

 อนุมัติงานวิศวกรรม 
 ติดตามและดูแลงานก่อสร้าง
 ทดสอบการเดินโรงไฟฟ้า ทดสอบประสิทธิภาพ และส่งมอบงาน

วิศวกรเจ้าของโครงการ


22 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1340 ครั้ง

Engine by shopup.com