สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) โดยมีปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) อยู่ประมาณ 1,000 – 20,000 ppm ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ช่วยลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้นและลดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชุดหัวเผา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และท่อภายในระบบ โดยกระบวนการของระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ มีดังนี้

เทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ


เทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ มีดังนี้


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 998 ครั้ง

Engine by shopup.com