สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ ที่ปรึกษาจัดทำใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล/โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

ที่ปรึกษาจัดทำใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล/โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)


ระยะที่ 1 การออกแบบแนวคิด และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  การกำหนดแนวคิด และศึกษาความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ
  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  การวางแผน และออกแบบโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและผังการติดตั้งเครื่องจักร
  การบรรลุข้อตกลงทางการเงิน (Financial Closure)

ระยะที่ 2 การออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้าง (EPC) และสนับสนุนข้อมูลในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  การออกแบบงานวิศวกรรมโดยละเอียด
  สนับสนุนข้อมูลการขอรับใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
  การจัดหา และจัดซื้อ เครื่องจักรอุปกรณ์ และการจัดหาผู้รับเหมาโครงการ
  การเริ่มต้น (Startup) ก่อสร้าง เดินระบบ และทดสอบประสิทธิภาพ 

 


04 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1642 ครั้ง

Engine by shopup.com