สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

       บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยอาศัยแบคทีเรียชนิด Thiobacillus Sp. เพื่อเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ให้เป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง และใช้น้ำล้างทำความสะอาด เพื่อนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าในเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ (Gas Engine) หรือการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ (Boiler) ด้วยราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ โดยระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย

 ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Bio-scrubber)
 ระบบลดความชื้นก๊าซชีวภาพ (Biogas Drier)
 เครื่องเพิ่มแรงดัน (Biogas Blower)
 ระบบเผาทำลายก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (Biogas Flare) สำหรับเผาก๊าซทิ้ง
     กรณีฉุกเฉินหรือเพื่อความปลอดภัย
 ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ


28 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1072 ครั้ง

Engine by shopup.com