สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ระบบลดความชื้นของก๊าซชีวภาพ

เครื่องลดความชื้นก๊าซชีวภาพ (Biogas Dryer/Dehumidifier)

เครื่องลดความชื้นก๊าซชีวภาพ (Biogas Dryer/Dehumidifier)

ก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีส่วนประกอบของก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซอื่นๆ รวมถึงความชื้นและไอน้ำ ซึ่งเมื่อก๊าซ ความชื้น และไอน้ำรวมตัวกัน จะกลายเป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ ทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน (Application)
 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Plants)


 ตารางแสดงรายละเอียด (Specification)

ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
อัตราการไหลก๊าซ 10 -  3,500 Nm3/h
สัดส่วนความชื้น 100% Saturated
อุณหภูมิก๊าซชีวภาพขาเข้า 40 °C
อุณหภูมิก๊าซชีวภาพขาออก 15 °C
ชุดทำน้ำเย็น (Chiller)
อัตราทำความเย็น 1.5 – 40 ตันความเย็น
อุณหภูมิน้ำขาเข้า 7 °C
อุณหภูมิน้ำขาออก 10 °C
อุณหภูมิที่ระเหยเป็นไอ 2 °C
การระบายความร้อน อากาศ/น้ำ
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)
แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ / 3 เฟส
อัตราการใช้พลังงาน 1 – 50 กิโลวัตต์


04 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1662 ครั้ง

Engine by shopup.com