สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยีระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใช้สำหรับลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้น และลดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชุดหัวเผา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และท่อภายในระบบ โดยก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) อยู่ประมาณ 1,000 – 20,000 ppm 

หลักการทำงานของระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
        การลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สามารถทำได้หลายวิธี แต่กระบวนการลดก๊าซดังกล่าวเป็นกระบวนการทางชีววิทยา ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีที่มีศักยภาพในระยะยาว ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการปรับปรุงก๊าซชีวภาพและต้นทุนในการเดินระบบ เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ซึ่งหลักการทำงานของชุดปรับปรุงก๊าซชีวภาพหรือ H2S Bio-Scrubber Unit จะทำงานโดยการใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Thiobacillus Sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใช้ H2S (ในก๊าซชีวภาพ) เป็นอาหารหรือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตและจะเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็งได้ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและคุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในรูปการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า

เทคโนโลยีระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Sulfide (H2S) Bio-Scrubber Unit

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 ลดการสึกกร่อน

 ค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกระบวนการทางเคมี
 ยืดอายุการใช้งานให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และข้อต่อท่อก๊าซต่างๆ ในระบบ
 ทำให้คุณภาพของก๊าซชีวภาพได้ตามมาตรฐานค่ารับประกันและข้อกำหนดของเครื่องยนต์
 ยืดเวลาการเดินระบบและซ่อมบำรุง
 ทำให้ SOx ที่เป็นมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษในโรงงาน (SOx < 60 ppm)
 เพิ่มความปลอดภัย ลดอันตรายที่เกิดจากการรั่วของวาล์วและการระเบิด (การระเบิดของ Biogas Boiler)


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1411 ครั้ง

Engine by shopup.com