สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ใช้สำหรับลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้น และลดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชุดหัวเผา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และท่อภายในระบบ โดยก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) อยู่ประมาณ 1,000 – 20,000 ppm

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซ H2S ในราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิด Thiobacillus Sp. เพื่อเปลี่ยนก๊าซ H2S ให้เป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง และกำจัดออกโดยใช้น้ำล้างทำความสะอาด

ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S Bio-Scrubber Unit

ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S Bio-Scrubber Unit

คุณสมบัติหลักระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

 ใช้แบคทีเรียในการลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ 
อัตราการไหลประมาณ 500 – 3,000 m3/hour
 ความเข้มข้น H2S ขาเข้า 3,000-30,000 ppm
 ความเข้มข้น H2S ขาออก ต่ำกว่า 100 – 150 ppm


04 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1975 ครั้ง

Engine by shopup.com