สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

1. พืชพลังงาน วัตถุดิบหลักสำหรับโรงไฟฟ้า 
    หญ้าเนเปียร์ เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแปรรูปหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าหมัก (silage) เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากหญ้าเนเปียร์ ประเทศไทยยังมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่มีศักยภาพสามารถนำมาผลิตก๊าซชีวภาพได้

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

 กระบวนการเก็บเกี่ยว วัตถุดิบ หรือหญ้าเนเปียร์ 
ระบบป้อนวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบที่เป็นของแข็งกับของเหลวและบดให้เข้ากันเพื่อให้ได้สารแขวนลอยอินทรีย์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR) 
Liquid Digestate 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์

เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์
 ชุดตัดแบบพ่วงข้าง
 ชุดตัดแบบพ่วงหน้า
 ชุดตัดแบบดัดแปลง

 

ระบบป้อนวัตถุดิบ

ระบบป้อนวัตถุดิบ 
 Direct Feeding  กระบวนการป้อนวัตถุดิบสู่ระบบ Mixing โดยใช้รถแบคโฮ
 Mixing and Hydrolysis ถังปรับสภาพวัตถุดิบก่อนเข้า Digester

Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)

Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)
 เทคโนโลยีถังหมักที่มีการกวนผสม เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพ เป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

Liquid Digestate

Liquid Digestate
 กระบวนการจัดการน้ำทิ้งขั้นหลัง สามารถดำเนินการได้หลายแนวทาง ทั้งการทำ Covered Lagoon หรือ Post Digestate tank และ Open Lagoon
 

 3. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน และหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน และหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 2139 ครั้ง

Engine by shopup.com