สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon (MCL)

เทคโนโลยี Modified Covered Lagoon (MCL) พัฒนามาจากระบบบำบัดน้ำเสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิดที่เรียกว่า Anaerobic Pond ที่แก้ปัญหาการตกตะกอนที่ก้นบ่อ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลุมด้วยแผ่นพลาสติกประเภท High Density Polyethylene (HDPE) หรือแผ่นพีวีซี (PVC) โดยกระบวนการเริ่มต้นด้วยการป้อนน้ำเสียจากระดับล่างของบ่อ และน้ำเสียจะไปผสมกับจุลินทรีย์ สารอินทรีย์และจุลินทรีย์มีการกวนผสมอัตโนมัติโดยผ่านกลไกการทำงานของระบบวาล์วและระบบท่อป้อนน้ำเสีย การตกตะกอนของสลัดจ์จะถูกรวบรวมไว้ที่ด้านท้ายของบ่อ

เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon (MCL)

 ข้อดีของระบบ MCL
 ก่อสร้างได้ง่ายและประหยัดค่าก่อสร้าง ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในบ่อ

 ออกแบบให้มีการหมุนวนของน้ำเสียขาออก (Effluent) ตะกอนจุลินทรีย์ (Microorganism) และน้ำเสียจากโรงงาน (Influent) ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบ Biogas
 ออกแบบให้เพิ่มการ Mixing ของน้ำเสียและตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ Biogas 
 มีการหมุนเวียน Alkalinity ของน้ำเสียมาช่วยสร้างเสถียรภาพของระบบ Biogas 
 สามารถควบคุมพื้นที่ และช่วงเวลาการป้อนน้ำเสียได้ ป้องกันการ Short Circuit 
 ระบบมี Inertia สามารถรองรับการแปรปรวนของปริมาณและคุณสมบัติน้ำเสียได้ 
 สามารถถ่ายตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินผ่านท่อระบายตะกอนได้
 รองรับ และเก็บสำรองก๊าซชีวภาพได้ปริมาณค่อนข้างมาก


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 4836 ครั้ง

Engine by shopup.com