สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

 

  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
     "โครงการกักเก็บและใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทน โดย บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด"
       สถานะ : ขึ้นทะเบียนโครงการแล้วเสร็จ        

 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)   
     "โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP) ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดิบ (Crude palm oil)" บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด
       สถานะ : ขึ้นทะเบียนโครงการแล้วเสร็จ       
โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)   
     "อุตสาหกรรมเหล็ก" ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM
      สถานะ : กำลังดำเนินการ    
 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)   
     "อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม" ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM
      สถานะ : กำลังดำเนินการ    

 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)   
     "อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์" ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับมาตรการ CBAM
      สถานะ : กำลังดำเนินการ    


10 เมษายน 2567

ผู้ชม 1466 ครั้ง

Engine by shopup.com