สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรเจ้าโครงการ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม และ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 60 ตัน/ชั่วโมง
กำลังผลิตไฟฟ้า 6.5 MW โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่า/เถ้าใยปาล์ม

ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรเจ้าโครงการ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม และ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 90 ตัน/ชั่วโมง
กำลังผลิตไฟฟ้า 2.5 MW โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่า/เถ้าใยปาล์ม

ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้า 17 MW จากการเผาไหม้แกลบที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้า 9.9 MW จากการเผาไหม้สับ


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดโครงการ
โรงกลั่นเอทานอลกำลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้า 9.9 MW จากการเผาเปลือกไม้


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้า 9.5 MW จากการเผาไม้สับ


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการ
โรงไฟฟ้า 4.9 MW จากการเผาไม้สับ


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ
วิศวกรอิสระด้านเทคนิค และ
ที่ปรึกษาให้กับธนาคารเพื่อพิจารณากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้า 2
x9.9 MW จากการเผาชานอ้อย


ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ โรงงานคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF Plant)

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ
จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ
วิศวกรอิสระ โครงการก๊าซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง
ผลิตไฟฟ้า 2 MW


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1612 ครั้ง

Engine by shopup.com