สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Two Stages Reactor
ปริมาตรระบบ CSTR: 5,000 ลบ.ม./ถัง x 2 ถัง
ปริมาตรระบบ MCL: 12,800 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 2 MW

งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม(น้ำเสีย)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Two Stages Reactor
ปริมาตรระบบ CSTR: 6,700 ลบ.ม./ถัง x 2 ถัง
ปริมาตรระบบ MCL: 14,000 ลบ.ม
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 2 MW

งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Two Stages Reactor
ปริมาตรระบบ CSTR: 5,000 ลบ.ม./ถัง x 2 ถัง
ปริมาตรระบบ MCL: 12,800 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 MW


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Two Stages Reactor
ปริมาตรระบบ CSTR: 6,700 ลบ.ม./ถัง x 3 ถัง
ปริมาตรระบบ MCL: 14,000 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 2 MW


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Two Stages Reactor
ปริมาตรระบบ CSTR: 5,000 ลบ.ม./ถัง
ปริมาตรระบบ MCL: 6,500 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 kW


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานแปรรูปอาหาร
จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Modified Covered Lagoon (MCL)
ปริมาตรระบบ MCL: 20,000 ลบ.ม. x 2 บ่อ
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 600 kW


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: Modified Covered Lagoon (MCL)
ปริมาตรระบบ MCL: 200,000 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 4 MW


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานผลิตสุรา
จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: CSTR & Anaerobic Fixed Film or Anaerobic Filter
ปริมาตรระบบ CSTR: 4,100 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปใช้ประโยชน์ผลิตความร้อนใน Boiler


งานออกแบบและก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยี: CSTR+Modified Covered Lagoon
ปริมาตรระบบ CSTR: 2 x 10,000 ลบ.ม.
การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปใช้ประโยชน์ผลิตความร้อนใน Boiler,
ใช้ในการผลิต Bio-LNG


10 มีนาคม 2566

ผู้ชม 2032 ครั้ง

Engine by shopup.com