สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ CSTR & Components

เทคโนโลยี Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)

เทคโนโลยี Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)
     
เทคโนโลยี Completely Stirred-Tank Reactor หรือ CSTR เป็นระบบที่เกิดกระบวนการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์อย่างทั่วถึง เพื่อทำให้การสัมผัสมวลสารระหว่างสารอาหารกับจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์ และป้องกันการเกิดเศษตะกอนลอยที่ระดับน้ำ (Scum) รวมทั้งป้องกันการตกตะกอน (Sediment) ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเข้มข้นของสารอาหารให้มีค่าลดลง จนไม่ก่อปัญหาเป็นพิษต่อระบบ

ข้อดีของระบบ CSTR
 ก่อสร้างได้ง่ายเนื่องจากใช้ระบบ Digester Tank แบบสำเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยี Bolted Tank และ Double Membrane Gas Storage
มีความปลอดภัยสูง ในการเก็บสำรองก๊าซชีวภาพ
 สามารถรับน้ำเสียที่มีปริมาณของสารอินทรีย์สูง
เหมาะสมกับน้ำเสียที่มีค่าความเข็มข้นของแข็งแขวนลอยสูง สามารถกวนผสมตะกอน และจัดการถ่ายตะกอนทิ้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพในการบำบัดของระบบสูง
มีการตรวจสอบคุณภาพของถังจากโรงงาน เช่น Holiday Test เป็นต้น
 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการตะกอนส่วนเกินในระบบ (ไม่มีตะกอนตกค้างสะสม) 


ส่วนประกอบของเทคโนโลยี CSTR


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 5189 ครั้ง

Engine by shopup.com