สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 ประวัติบริษัท

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินการธุรกิจเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในสาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 15 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง หมายเลขที่ 4928 ระดับ 3 เป็นสมาชิกของสภาวิศวกร เลขที่ 862/56 และเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 วิสัยทัศน์

บริษัท Green Energy Network มุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าวิจัย พัฒนา รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ความเชี่ยวชาญ และขอบเขตการให้บริการ


ความเชี่ยวชาญ และขอบเขตการให้บริการ

เราให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโครงการพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้า ดังต่อไปนี้:

  การพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
  การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
  การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
  การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Solar PV
  การพัฒนาโครงการเพื่อเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality
  ระบบบำบัดน้ำเสีย (Organic & Chemical Wastewater) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
  ระบบ Potable / Service Water Plants / RO-Demineralized Water


ขอบเขตการให้บริการ


ขอบเขตการให้บริการ:

  งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงาน และให้คำปรึกษา (EPC)
  งานบริการออกแบบ และวิศวกรที่ปรึกษา
  งานวิศวกรเจ้าของโครงการ / งานวิศวกรที่ปรึกษาสถาบันการเงิน
  บริการงานเดินระบบ และซ่อมบำรุง (O & M Services)
  บริการพัฒนาโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง บริการจัดการ และส่งมอบให้เจ้าของโครงการ (BOT, BOOT)


09 เมษายน 2567

ผู้ชม 4432 ครั้ง

Engine by shopup.com